Даатгалаар үйлчлүүлэх заавар

 • Даатгалд хамрагдах арга
  • 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Солонгос хэлний курсэд шинээр элсэж буй оюутан эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах үүрэгтэй
  • Солонгост ирэхийн өмнө даатгалд хамрагдах тохиолдолд: Даатгалд хамрагдсан баримтын хуулбарыг Олон улсын харилцааны хэлтэст өгөх
  • Сургуульд элссэний дараа даатгалд хамрагдах тохиолдолд(Доорх хоёр аргын аль нэгийг нь сонгох)
   • Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах: Эрүүл мэндийн даатгалын алба дээр очин хамрагдах хүсэлт гаргах (тухайн хүний паспорт болон ID CARD-аа авч очих)
   •  Хувийн даатгалд хамрагдах: Олон улсын харилцааны хэлтэст эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах хүсэлтийн өргөдөл гаргаж өгөх
 • Гадаад оюутны даатгалын нөхөн төлбөрийн агуулга
  Төрөл Нөхөн төлбөрийн агуулга
  Гэмтэл Гэмтэх, гэмтсэний дараа тахир дутуу болох / өвчний улмаас нас барах 10,000,000 вон
  Гэмтэж эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх зардал(Солонгост эмнэлэгт хэвтэх) 30,000,000 вон
  Гэмтэн эмнэлгээс гадуур эмчлүүлэх зардал (Солонгост эмнэлгээс гадуур эмчлүүлэх) 250,000 вон
  Гэмтэл жор бичих эмчилгээний зардал(Дотоодод жор бичих) 50,000 вон
  Өвчин Өвчний улмаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх зардал (Дотоодод эмнэлэгт хэвтэх) 30,000,000 вон
  Өвчин гэмтлийн эмчилгээний зардал (Дотоодод жор бичих) 250,000 вон
  Өвчний жор бичих эмчилгээний зардал (Дотоодод жор бичих) 50,000 вон
  Өдөр тутмын амьдралын нөхөн төлбөрийн хариуцлага 10,000,000 вон
  Гадаадад эмчлүүлэх эмнэлэгт хэвтэх эмчилгээний зардал Uninsured
 • Даатгалд хамрагдах хүсэлт гаргах хугацаа
  • Жилд 4 удаа(2 сар, 3 сар, 9 сар, 10 сар), харин шинээр элсэж буй оюутны хувьд хэзээ ч хүсэлт гаргах боломжтой.
 • Бусад зүйл
  • Солонгос хэлний курсын гадаад оюутан эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах үүрэгтэй. Даатгалд хамрагдаагүй оюутан соёлтой танилцах зэрэг солонгос хэлний курсын онцгой хөтөлбөрт оролцох боломжгүй бөгөөд виз сунгагдахгүй байх магадлалтай.