Солонгос хэлний бэлтгэл(D-4) виз авах

  • Их сургуульд элсэх өргөдөл 1 хувь(Их сургуулийн маягт)
  • Зураг 2 хувь(3×4cm)
  • Хамгийн сүүлд төгссөн сургуулийн төгсөлтийн гэрчилгээ болон дүнгийн тодорхойлолт
  • Боловсролын гэрчилгээ[Төгсөлтийн гэрчилгээний апостил(Apostille)]
  • Элсэгчийн болон эцэг эхийн паспорт болон үнэмлэхний хуулбар
  • Ам бүлийн тодорхойлолт(Хятад: Өрхийн дэвтэр) эсвэл төрсний гэрчилгээ(Эцэг эх гэр бүлээ цуцлуулсан тохиолдолд гэр бүл цуцлалтын гэрчилгээ)
  • цэг эхийн албан газрын тодорхойлолт болон жилийн орлогын тодорхойлолт
  • Санхүүгийн баталгааны материал(Санхүүгийн батлан даагчын $12000-оос дээш банкин дахь үлдэгдэл мөнгөний тодорхойлолт)
    ※ Тухайн улс орноос шалтгаалан дээр дурдсан материалын зарим хэсгийг шаардахгүй байх юмуу нэмэлт материал шаардаж болно.